کاور کتاب در خلوت غزل

در خلوت غزل

نویسنده : رضا شیرزادی
ناشر : انتشارات نگاه
تعداد صفحات : 711
قیمت نسخه چاپی : 39000 تومان
سال انتشار : 1394