کاور کتاب خلاصه الاشعارو زبده الافکار(بخش خراسان)

خلاصه الاشعارو زبده الافکار(بخش خراسان)

نویسنده : میرتقی‌الدین کاشانی
ناشر : مرکز نشر میراث مکتوب
تعداد صفحات : 598
قیمت نسخه چاپی : 44000 تومان
سال انتشار : 1393