کاور کتاب شرحه شرحه است صدا در باد

شرحه شرحه است صدا در باد

نویسنده : علی معلم‌دامغانی
ناشر : انتشارات سوره مهر
تعداد صفحات : 180
قیمت نسخه چاپی : 2900 تومان
سال انتشار : 1388