کاور کتاب آذرخشی از جنبش‌های ناگهان

آذرخشی از جنبش‌های ناگهان

نویسنده : سیدحمید شریف‌نیا و ابراهیم رئیسی
ناشر : بوتیمار
تعداد صفحات : 640
قیمت نسخه چاپی : 58000 تومان
سال انتشار : 1393