کاور کتاب تنهایی من کرگدنی است که تو را دوست دارد

تنهایی من کرگدنی است که تو را دوست دارد

نویسنده : علی بلیغی
ناشر : انتشارات هنگام
تعداد صفحات : 135
قیمت نسخه چاپی : 6000 تومان
سال انتشار : 1394