کاور کتاب شعر و انقلاب؛ گفتگو با سی‌تن از شعرای انقلاب اسلامی

شعر و انقلاب؛ گفتگو با سی‌تن از شعرای انقلاب اسلامی

نویسنده : محمدحسن زورق
ناشر : انتشارات سروش
تعداد صفحات : 343
قیمت نسخه چاپی : 15000 تومان
سال انتشار : 1392