کاور کتاب تصمیمت را بگیر حلزون

تصمیمت را بگیر حلزون

نویسنده : ریچارد رایت
مترجم : رضا عابدین‌زاده
ناشر : انتشارات سپیده باوران
تعداد صفحات : 256
قیمت نسخه چاپی : 5500 تومان
سال انتشار : 1391