کاور کتاب سیمین بهبهانی

سیمین بهبهانی

نویسنده : محمدهاشم اکبریانی
ناشر : نشر ثالث
تعداد صفحات : 128
قیمت نسخه چاپی : 8000 تومان
سال انتشار : 1393