کاور کتاب سیمای زنی در میان جمع

سیمای زنی در میان جمع

نویسنده : هاینریش بل
مترجم : مرتضی کلانتریان
ناشر : انتشارات آگه
تعداد صفحات : 557
قیمت نسخه چاپی : 34000 تومان
سال انتشار : 1383