کاور کتاب مهندسی ارزش عشق

مهندسی ارزش عشق

نویسنده : موسی زمان‌زاده‌دربان و محمد جولایی‌تهرانی
ناشر : انتشارات شکیب
تعداد صفحات : 51
قیمت نسخه چاپی : 1000 تومان
سال انتشار : 1385