کاور کتاب وسوسه‌ی سیب

وسوسه‌ی سیب

نویسنده : ابوالحسن درویشی مزنگی
ناشر : انتشارات نجوای قلم
تعداد صفحات : 192
قیمت نسخه چاپی : 14500 تومان
سال انتشار : 1395