کاور کتاب حتّی باد در خدمت عاشقان است

حتّی باد در خدمت عاشقان است

نویسنده : اسماعیل همتی
ناشر : انتشارات کتاب سمنگان
تعداد صفحات : 55
قیمت نسخه چاپی : 25 تومان
سال انتشار : 1367