کاور کتاب شصت در چهار

شصت در چهار

نویسنده : رضا احسان‌پور
ناشر : انتشارات چرخ‌و‌فلک
تعداد صفحات : 32
قیمت نسخه چاپی : 4000 تومان
سال انتشار : 1395