کاور کتاب با معذرت از عشق

با معذرت از عشق

نویسنده : سیدضیاالدین شفیعی و عبدالرزاق بن علی لاهیجی
ناشر : انتشارات هنر رسانه اردیبهشت
تعداد صفحات : 135
قیمت نسخه چاپی : 6200 تومان
سال انتشار : 1392