کاور کتاب کسی پرنده را ندید

کسی پرنده را ندید

نویسنده : ایران پرنده
ناشر : انتشارات هنر رسانه اردیبهشت
تعداد صفحات : 64
قیمت نسخه چاپی : 2500 تومان
سال انتشار : 1391