کاور کتاب زنی ایستاده درون شب

زنی ایستاده درون شب

نویسنده : رابرت کرافورد
مترجم : محمدصادق رئیسی
ناشر : انتشارات سولار
تعداد صفحات : 120
قیمت نسخه چاپی : 8500 تومان
سال انتشار : 1394