کاور کتاب حتی اگر نباشم و باشی دیدنی است

حتی اگر نباشم و باشی دیدنی است

نویسنده : نسرین عظیمی‌راد
ناشر : انتشارات مینوفر
تعداد صفحات : 88
قیمت نسخه چاپی : 10000 تومان
سال انتشار : 1395