کاور کتاب اضطراب در اشعار فروغ فرخزاد و غاده السمان

اضطراب در اشعار فروغ فرخزاد و غاده السمان

نویسنده : پروین پناهی
ناشر : روشنگران و مطالعات زنان
تعداد صفحات : 248
قیمت نسخه چاپی : 15000 تومان
سال انتشار : 1394