کاور کتاب دیوان رودکی (متن و شرح)

دیوان رودکی (متن و شرح)

نویسنده : امیرحسین معینی
ناشر : انتشارات طلایه
تعداد صفحات : 396
قیمت نسخه چاپی : 24000 تومان
سال انتشار : 1394