کاور کتاب عشق و سلطنت

عشق و سلطنت

نویسنده : موسی نثری‌همدانی
ناشر : انتشارات پر
تعداد صفحات : 544
قیمت نسخه چاپی : 24500 تومان
سال انتشار : 1392