کاور کتاب قدرت کلمات

قدرت کلمات

نویسنده : احد ده‌بزرگی
ناشر : انتشارات خیمه
تعداد صفحات : 100
قیمت نسخه چاپی : 7000 تومان
سال انتشار : 1396