کاور کتاب مثل‌هایی از نظیری نیشابوری

مثل‌هایی از نظیری نیشابوری

نویسنده : محمدحسین نظیری نیشابوری
ناشر : انتشارات ارباب قلم
تعداد صفحات : 64
قیمت نسخه چاپی : 3500 تومان
سال انتشار : 1395