کاور کتاب هوای عشق بارانی است

هوای عشق بارانی است

نویسنده : ریچارد براتیگان
مترجم : علی همتیان و محسن استاجی
ناشر : انتشارات شمشاد
تعداد صفحات : 39
قیمت نسخه چاپی : 29000 تومان
سال انتشار : 1396