کاور کتاب شبهای بغداد: دلدادگی هارون به دختر آذرین،سردار ایرانی

شبهای بغداد: دلدادگی هارون به دختر آذرین،سردار ایرانی

نویسنده : لطف‌الله ترقی
ناشر : انتشارات پر
تعداد صفحات : 536
قیمت نسخه چاپی : 24000 تومان
سال انتشار : 1393