کاور کتاب چشمهایش

چشمهایش

نویسنده : بزرگ علوی
ناشر : انتشارات نگاه
تعداد صفحات : 272
قیمت نسخه چاپی : 17000 تومان
سال انتشار : 1372