کاور کتاب تلخ و شیرین

تلخ و شیرین

نویسنده : نسرین ثامنی
ناشر : انتشارات پر
تعداد صفحات : 216
قیمت نسخه چاپی : 12000 تومان
سال انتشار : 1364