کاور کتاب پیرمرد صدساله‌ای که از پنجره بیرون پرید و ناپدید شد

پیرمرد صدساله‌ای که از پنجره بیرون پرید و ناپدید شد

نویسنده : یوناس یوناسون
مترجم : شادی حامدی
ناشر : انتشارات به‌نگار
تعداد صفحات : 444
قیمت نسخه چاپی : 18500 تومان
سال انتشار : 1393