کاور کتاب قطار پنجاه و هفت

قطار پنجاه و هفت

نویسنده : رضا رئیسی
ناشر : انتشارات هزاره ققنوس
تعداد صفحات : 575
قیمت نسخه چاپی : 28000 تومان
سال انتشار : 1391