کاور کتاب شیرزاد

شیرزاد

نویسنده : احمد ناظرزاده کرمانی
ناشر : انتشارات پر
تعداد صفحات : 424
قیمت نسخه چاپی : 25000 تومان
سال انتشار : 1394