کاور کتاب آتوسا

آتوسا

نویسنده : هلن افشار
ناشر : نشر جوانه توس
تعداد صفحات : 648
قیمت نسخه چاپی : 32000 تومان
سال انتشار : 1388