کاور کتاب بینایی

بینایی

نویسنده : ژوزه ساراماگو
مترجم : عبدالرضا روزخوش
ناشر : نشر روزگار
تعداد صفحات : 328
قیمت نسخه چاپی : 18000 تومان
سال انتشار : 1388