کاور کتاب کتاب دزد

کتاب دزد

نویسنده : مارکوس زوساک
مترجم : مرضیه خسروی
ناشر : انتشارات نگاه
تعداد صفحات : 575
قیمت نسخه چاپی : 42500 تومان
سال انتشار : 1393