کاور کتاب استلّا

استلّا

نویسنده : ی‍ان‌ ده‍ار ت‍وگ‌
مترجم : پرویز دوایی
ناشر : انتشارات روزنه کار
تعداد صفحات : 205
قیمت نسخه چاپی : 8000 تومان
سال انتشار : 1382