کاور کتاب تهران مخوف (جلد دوم)

تهران مخوف (جلد دوم)

نویسنده : م‍رت‍ض‍ی‌ م‍ش‍ف‍ق‌ ک‍اظم‍ی‌
ناشر : انتشارات امید فردا
تعداد صفحات : 558
قیمت نسخه چاپی : 35000 تومان
سال انتشار : 1393