داستان و رمان خارجی

کاور کتاب پاییز پدر سالار
پاییز پدر سالار
گابریل گارسیا مارکز
کاور کتاب همه گرفتارند
همه گرفتارند
کریستیان بوبن