جدیدترین داستان ها

کاور داستان روح مدرج
روح مدرج
کاور داستان کارناوال
کارناوال
کاور داستان قاب عکس شکسته
قاب عکس شکسته
کاور داستان غریـــــــــــــق
غریـــــــــــــق

عاشقانه ها

کاور داستان قاتل محبوبِ من
قاتل محبوبِ من
کاور داستان خشم و هیاهو
خشم و هیاهو
کاور داستان قصه پریا
قصه پریا

داستانی ها

کاور داستان مجموعه رمان دزج
مجموعه رمان دزج
کاور داستان ما برای هم
ما برای هم
کاور داستان روان زخم
روان زخم
کاور داستان ایمان در سپیده دم (سرآغاز قدرت)
ایمان در سپیده دم (سرآغاز قدرت)
کاور داستان من مادام ... هستم
من مادام ... هستم