جدیدترین داستان ها

کاور داستان روح مدرج
روح مدرج
کاور داستان کارناوال
کارناوال
کاور داستان قاب عکس شکسته
قاب عکس شکسته
کاور داستان غریـــــــــــــق
غریـــــــــــــق

عاشقانه ها

کاور داستان سه ثانیه زندگی
سه ثانیه زندگی
کاور داستان بیابان عشق
بیابان عشق
کاور داستان شاخه صنوبر
شاخه صنوبر
کاور داستان یک روز پس از تولد تو
یک روز پس از تولد تو

داستانی ها

کاور داستان بهشت خونین
بهشت خونین
کاور داستان چَرَندیات
چَرَندیات
کاور داستان رستاخیزی در سیاهی
رستاخیزی در سیاهی
کاور داستان  آلیوم:پسر جنگ
آلیوم:پسر جنگ
کاور داستان در پِیِ خوشبختی
در پِیِ خوشبختی