جدیدترین داستان ها

کاور داستان مُلک آشوب
مُلک آشوب
کاور داستان موسیقی مرگ
موسیقی مرگ
کاور داستان وقتی ماهی ها ترانه می خوانند
وقتی ماهی ها ترانه می خوانند
کاور داستان عطش:جلدِ دوم
عطش:جلدِ دوم
کاور داستان جهنم فرشتگان بهشت شیاطین
جهنم فرشتگان بهشت شیاطین

عاشقانه ها

کاور داستان ماهُ ترنج
ماهُ ترنج
کاور داستان زندان قافیه
زندان قافیه
کاور داستان من بچه ی طلاق هستم
من بچه ی طلاق هستم
کاور داستان دار و دسته قانون شکن
دار و دسته قانون شکن

داستانی ها

کاور داستان نبرد عناصر
نبرد عناصر
کاور داستان آدمک های شیشه ای
آدمک های شیشه ای
کاور داستان چَرَندیات
چَرَندیات