جدیدترین داستان ها

کاور داستان ۱۵۷ سانتی متر کوتاه تر
۱۵۷ سانتی متر کوتاه تر
کاور داستان دارم کم کم؛ پائیز میشوم
دارم کم کم؛ پائیز میشوم
کاور داستان دردی به رنگ صورتی
دردی به رنگ صورتی

عاشقانه ها

کاور داستان حس خاکستری
حس خاکستری
کاور داستان بگذار من موهایت را ببافم !
بگذار من موهایت را ببافم !
کاور داستان هماورد عشق
هماورد عشق
کاور داستان جنون مرگبار
جنون مرگبار

داستانی ها