جدیدترین داستان ها

کاور داستان چَرَندیات
چَرَندیات
کاور داستان من بچه ی طلاق هستم
من بچه ی طلاق هستم
کاور داستان لنز سیاه
لنز سیاه
کاور داستان باربی و قدرت شگفت انگیز
باربی و قدرت شگفت انگیز
کاور داستان آدمک های شیشه ای
آدمک های شیشه ای
کاور داستان تیله های تاریک
تیله های تاریک

عاشقانه ها

کاور داستان  من و تو بدون گیتار
من و تو بدون گیتار
کاور داستان تیله های تاریک
تیله های تاریک
کاور داستان مکاشفه در آیینه
مکاشفه در آیینه

داستانی ها

کاور داستان حقایق را بر من آشکار ساز
حقایق را بر من آشکار ساز
کاور داستان ایمان در سپیده دم (سرآغاز قدرت)
ایمان در سپیده دم (سرآغاز قدرت)