جدیدترین داستان ها

کاور داستان هُرم دستان تو، برف دل من
هُرم دستان تو، برف دل من
کاور داستان پر از خالی
پر از خالی
کاور داستان به هوای تو
به هوای تو
کاور داستان تمام شعرهایم؛ دیوانه شدند
تمام شعرهایم؛ دیوانه شدند
کاور داستان پریشان دل
پریشان دل

عاشقانه ها

کاور داستان ماهُ ترنج
ماهُ ترنج
کاور داستان بگذار من موهایت را ببافم !
بگذار من موهایت را ببافم !
کاور داستان خشم در برابر مهر
خشم در برابر مهر
کاور داستان زخم ها حافظه دارند
زخم ها حافظه دارند

داستانی ها