جدیدترین داستان ها

کاور داستان هُرم دستان تو، برف دل من
هُرم دستان تو، برف دل من
کاور داستان پر از خالی
پر از خالی
کاور داستان به هوای تو
به هوای تو
کاور داستان تمام شعرهایم؛ دیوانه شدند
تمام شعرهایم؛ دیوانه شدند
کاور داستان پریشان دل
پریشان دل

عاشقانه ها

کاور داستان زندگی عسلی
زندگی عسلی
کاور داستان پریشان دل
پریشان دل
کاور داستان پر از خالی
پر از خالی
کاور داستان یک روز پس از تولد تو
یک روز پس از تولد تو
کاور داستان پرستش نگاهت
پرستش نگاهت
کاور داستان عشق و مکافات
عشق و مکافات

داستانی ها