جدیدترین داستان ها

کاور داستان روح مدرج
روح مدرج
کاور داستان کارناوال
کارناوال
کاور داستان قاب عکس شکسته
قاب عکس شکسته
کاور داستان غریـــــــــــــق
غریـــــــــــــق

عاشقانه ها

کاور داستان ماهُ ترنج
ماهُ ترنج
کاور داستان قهوه ترک یک دیوانه
قهوه ترک یک دیوانه
کاور داستان مشق فردا_شماره اول
مشق فردا_شماره اول
کاور داستان شاخه صنوبر
شاخه صنوبر
کاور داستان اسما:آبیِ سفید
اسما:آبیِ سفید

داستانی ها

کاور داستان لبه تیغ:جلد دوم
لبه تیغ:جلد دوم
کاور داستان پازل انتقام
پازل انتقام
کاور داستان جهنم فرشتگان بهشت شیاطین
جهنم فرشتگان بهشت شیاطین
کاور داستان سیاره ماشیناریوم
سیاره ماشیناریوم