جدیدترین داستان ها

کاور داستان افسانه ماه و پری
افسانه ماه و پری
کاور داستان مجموعه داستان تکه پاره های یک جان
مجموعه داستان تکه پاره های یک جان
کاور داستان {صندلی مرگ}
{صندلی مرگ}
کاور داستان سرزمین های فراموش شده
سرزمین های فراموش شده
کاور داستان لاجوردی غرق در ارغوانی
لاجوردی غرق در ارغوانی
کاور داستان رستاخیزی در سیاهی
رستاخیزی در سیاهی

عاشقانه ها

کاور داستان  خون آشام اشراف زاده  (خون مادر)
خون آشام اشراف زاده (خون مادر)
کاور داستان هماورد عشق
هماورد عشق
کاور داستان مجموعه رمان یالان
مجموعه رمان یالان
کاور داستان نبرد عناصر
نبرد عناصر

داستانی ها

کاور داستان در پِیِ خوشبختی
در پِیِ خوشبختی
کاور داستان حقایق را بر من آشکار ساز
حقایق را بر من آشکار ساز
کاور داستان کسوف (جلد دوم‌ حقایق‌ را‌برمن اشکار ساز)
کسوف (جلد دوم‌ حقایق‌ را‌برمن اشکار ساز)
کاور داستان من مادام ... هستم
من مادام ... هستم
کاور داستان قاتل محبوبِ من
قاتل محبوبِ من