جدیدترین داستان ها

کاور داستان روح مدرج
روح مدرج
کاور داستان کارناوال
کارناوال
کاور داستان قاب عکس شکسته
قاب عکس شکسته
کاور داستان غریـــــــــــــق
غریـــــــــــــق

عاشقانه ها

کاور داستان آبی بنفش
آبی بنفش
کاور داستان بیابان عشق
بیابان عشق
کاور داستان صد سال طولانی
صد سال طولانی
کاور داستان پازل انتقام
پازل انتقام
کاور داستان من بچه ی طلاق هستم
من بچه ی طلاق هستم
کاور داستان ما برای هم
ما برای هم

داستانی ها

کاور داستان بهشت خونین
بهشت خونین
کاور داستان  آلیوم:پسر جنگ
آلیوم:پسر جنگ
کاور داستان یاقوت مشکی
یاقوت مشکی
کاور داستان ایمان در سپیده دم (سرآغاز قدرت)
ایمان در سپیده دم (سرآغاز قدرت)