داستان کوتاه

کاور کتاب پسرک لبو فروش
پسرک لبو فروش
صمد بهرنگی
کاور کتاب متزن گرشتاین
متزن گرشتاین
ادگار آلن پو
کاور کتاب کچل کفترباز
کچل کفترباز
صمد بهرنگی
کاور کتاب لاله
لاله
صادق هدایت
کاور کتاب راشومون
راشومون
ریونوسوکه آکوتاگاوا
کاور کتاب مزاحمت
مزاحمت
دوریس لسینگ
کاور کتاب ماهی سیاه کوچولو
ماهی سیاه کوچولو
صمد بهرنگی
کاور کتاب سفیدترین مرد دنیا
سفیدترین مرد دنیا
فرخنده آقایی
کاور کتاب سفرهایی به همراه گربه‌هایم
سفرهایی به همراه گربه‌هایم
مایک رسنیک
کاور کتاب اُسَبِل
اُسَبِل
جویس کارول اوتس
کاور کتاب عمو جولز
عمو جولز
گی دو موپاسان
کاور کتاب سفری به خودم
سفری به خودم
محمدحسین روشناس
کاور کتاب مجموعه متون و اشعار آدم های فصلی
مجموعه متون و اشعار آدم های فصلی
مهسا مانی
کاور کتاب پریزاد من و ترنج چوبینش
پریزاد من و ترنج چوبینش
سیمین بهبهانی
کاور کتاب اولین
اولین
جیمز جویس
کاور کتاب قصه های خواندنی
قصه های خواندنی
ولفگانگ برشرت
کاور کتاب پیرمرد
پیرمرد
گی‌ دوموپاسان
کاور کتاب دخترک کبریت فروش
دخترک کبریت فروش
هانس کریستین اندرسن
کاور کتاب فرنی
فرنی
جی. دی. سالینجر
کاور کتاب اداره پست
اداره پست
چارلز بوکوفسکی
کاور کتاب تپه کومادرس
تپه کومادرس
خوان رولفو
کاور کتاب صبحانه ی قهرمانان
صبحانه ی قهرمانان
توماس ایستون
کاور کتاب از بس که آس و پاسیم
از بس که آس و پاسیم
خوان رولفو
کاور کتاب پل معلق
پل معلق
آلیس مونرو