داستان کوتاه

کاور کتاب پل ترول
پل ترول
تری پرچت
کاور کتاب چهره
چهره
آلیس مونرو
کاور کتاب یک فنجان چای تلخ
یک فنجان چای تلخ
سکینه محمدی
کاور کتاب اولین برف
اولین برف
گی دو موپاسان
کاور کتاب کلاغ هندی
کلاغ هندی
فرشته مولوی