شعر

کاور کتاب رئالیسم ساطوری
رئالیسم ساطوری
علی عباس نژاد
کاور کتاب دیوان حکیم الهی قمشه‌ای
دیوان حکیم الهی قمشه‌ای
محیی‌الدین مهدی الهی‌قمشه‌ای
کاور کتاب همیشه رویاهایت را دنبال کن
همیشه رویاهایت را دنبال کن
بلومانتین
کاور کتاب یک سبد عشق
یک سبد عشق
بلومانتین
کاور کتاب پوسیدگی
پوسیدگی
میثم زردشتیان
کاور کتاب هشت کتاب
هشت کتاب
سهراب سپهری
کاور کتاب درخت وهم
درخت وهم
فرشید خیرآبادی
کاور کتاب جوانمرد نام دیگر تو
جوانمرد نام دیگر تو
ع‍رف‍ان‌ ن‍ظرآه‍اری‌
کاور کتاب تو سزاوار بهترین‌ها هستی
تو سزاوار بهترین‌ها هستی
نفیسه معتکف
کاور کتاب گلدسته‌های عشق: جلد دوم
گلدسته‌های عشق: جلد دوم
جواد گنجعلی
کاور کتاب آهنگ دیگر
آهنگ دیگر
منوچهر آتشی
کاور کتاب ابرهای همیشه آزاد
ابرهای همیشه آزاد
صابر کامل
کاور کتاب گلدسته‌های عشق: جلد اول
گلدسته‌های عشق: جلد اول
جواد گنجعلی
کاور کتاب آهوان ملل
آهوان ملل
علی الفتی
کاور کتاب راز چشمان تو
راز چشمان تو
سعید حسن‌آبادی
کاور کتاب باقی مانده‌ی وطنم
باقی مانده‌ی وطنم
گزیده شعر عراق معاصر
کاور کتاب چند مجلس از دهه اول
چند مجلس از دهه اول
اکبر میرجعفری
کاور کتاب برف و شیروانی داغ
برف و شیروانی داغ
محمدهادی کریمی
کاور کتاب آوازهای فرشته‌ی بی‌بال
آوازهای فرشته‌ی بی‌بال
محمد شمس لنگرودی
کاور کتاب آستارا تنها بندر بی کشتی
آستارا تنها بندر بی کشتی
داوود ملک‌زاده
کاور کتاب زندگی و اشعار باباطاهر
زندگی و اشعار باباطاهر
حسین اصغرنژاد
کاور کتاب در میمون خودم پدر بزرگم
در میمون خودم پدر بزرگم
بکتاش آبتین
کاور کتاب به حکمت مخروبه (شعرهای۹۰-۸۹)
به حکمت مخروبه (شعرهای۹۰-۸۹)
هرمز علیپور
کاور کتاب امپرسیون بیرون غار
امپرسیون بیرون غار
شهین خسروی‌نژاد