اجتماعی

کاور داستان در پِیِ خوشبختی
در پِیِ خوشبختی
کاور داستان پشت و رو
پشت و رو
کاور داستان تو از من گُم شدی
تو از من گُم شدی
کاور داستان زنی در کابوس
زنی در کابوس
کاور داستان نوازنده دوست داشتنی
نوازنده دوست داشتنی
کاور داستان تندرستون
تندرستون
کاور داستان محمد سنتوری
محمد سنتوری
کاور داستان قتل رمانتیک
قتل رمانتیک
کاور داستان پریشان دل
پریشان دل
کاور داستان نغمه خارزار
نغمه خارزار
کاور داستان ماهُ ترنج
ماهُ ترنج
کاور داستان رقصندهٔ زندگی
رقصندهٔ زندگی
کاور داستان زندگی عسلی
زندگی عسلی
کاور داستان نبض بی قراری
نبض بی قراری
کاور داستان سپیده دم
سپیده دم
کاور داستان من مادام ... هستم
من مادام ... هستم