شعر

کاور کتاب ما به آینده نیز می‌خندیم
ما به آینده نیز می‌خندیم
هادی فتاحی
کاور کتاب پیغام
پیغام
فرناندو پسوآ
کاور کتاب خاطرات پروانه‌ها
خاطرات پروانه‌ها
اشرف دالی
کاور کتاب من سردم است
من سردم است
پروانه نجاتی
کاور کتاب مثنوی بید و رود
مثنوی بید و رود
میرکمال میرنصیری
کاور کتاب از برج‌های روبرو آسمان فشرده قرض می‌گیرم
از برج‌های روبرو آسمان فشرده قرض می‌گیرم
فاطمه سلیمانی
کاور کتاب تنهایی دو نفره
تنهایی دو نفره
سید‌مجید حسینی
کاور کتاب تغییر تمدن
تغییر تمدن
مهدی مظاهری
کاور کتاب از اوج نی
از اوج نی
سیدحسین متولّیان
کاور کتاب انگار کسی سیب تو را گاز زده
انگار کسی سیب تو را گاز زده
سیف‌الله خادمی‌راوندی
کاور کتاب این عاشقانه‌های کوچک یک روز بزرگ می‌شوند
این عاشقانه‌های کوچک یک روز بزرگ می‌شوند
محسن حسین‌خانی
کاور کتاب از سر تا شصت می‌شمارمت
از سر تا شصت می‌شمارمت
یاسمن جم‌پوری
کاور کتاب رویاهای زن برزخی
رویاهای زن برزخی
فرشته حق‌پرست
کاور کتاب پری من پری تو
پری من پری تو
سیده‌شهره حقدوست‌اسکویی
کاور کتاب بی صورت و رگ مجموعه شعر کوتاه
بی صورت و رگ مجموعه شعر کوتاه
آذر اسدی‌کرم
کاور کتاب برزونامه
برزونامه
شمس‌الدین محمد کوسج
کاور کتاب رستم و سهراب
رستم و سهراب
مصطفی اسلامیه
کاور کتاب در پیچ و تاب عمر رفته
در پیچ و تاب عمر رفته
سیدهاشم افسریان
کاور کتاب کافه بامداد
کافه بامداد
هانا فردکریمیان
کاور کتاب مجال سبز تماشا
مجال سبز تماشا
غضنفر برزگر‌قهفرخی
کاور کتاب تصویر عشق
تصویر عشق
مجتبی کاشانی
کاور کتاب حرف درد
حرف درد
محمدرضا کهندانی
کاور کتاب آهسته‌خوانی
آهسته‌خوانی
سیدعلی میرافضلی
کاور کتاب شناخت‌نامه فروغ فرخ‌زاد
شناخت‌نامه فروغ فرخ‌زاد
شهناز مرادی کوچی