شعر

کاور کتاب سوی آبی بادها
سوی آبی بادها
کیارنگ علایی
کاور کتاب آهو درمانی
آهو درمانی
محمدمهدی رسولی
کاور کتاب از سرآسیاب تا نگارخانه
از سرآسیاب تا نگارخانه
راضیه بابایی
کاور کتاب کسی پرنده را ندید
کسی پرنده را ندید
ایران پرنده
کاور کتاب انار فکر می‌کنم
انار فکر می‌کنم
زهرا حدادی
کاور کتاب با معذرت از عشق
با معذرت از عشق
سیدضیاالدین شفیعی و عبدالرزاق بن علی لاهیجی
کاور کتاب دودمان کافه سوخت
دودمان کافه سوخت
سیدضیاالدین شفیعی
کاور کتاب تمام راه پر است از چراغ چشمانم
تمام راه پر است از چراغ چشمانم
محمد عزیزی
کاور کتاب حالا نوبت خداست و دو نوبت دیگر
حالا نوبت خداست و دو نوبت دیگر
سیدضیاالدین شفیعی
کاور کتاب آتش و بال پروانه
آتش و بال پروانه
مسیحا برزگر
کاور کتاب دیوان پیرجمال اردستانی
دیوان پیرجمال اردستانی
ج‍م‍ال‌ال‍دی‍ن‌ م‍ح‍م‍د ج‍م‍ال‍ی‌ اردس‍ت‍ان‍ی و اب‍وطال‍ب‌ م‍ی‍رع‍اب‍دی‍ن‍ی‌
کاور کتاب سرگیجه
سرگیجه
راضیه ایمانی خوشخو
کاور کتاب قصیده‌های مصنوع
قصیده‌های مصنوع
عباس علی وفایی
کاور کتاب مثنوی معنوی
مثنوی معنوی
مولانا جلال‌الدین محمد بلخی مولوی و کاظم عابدینی مطلق
کاور کتاب دیوان نرگسی ابهری
دیوان نرگسی ابهری
اب‍وال‍م‍ک‍ارم‌ ق‍درت‌ال‍ل‍ه‌ ن‍رگ‍س‍ی‌ اب‍ه‍ری و حمیدرضا قلیچ‌خانی
کاور کتاب دیوان فروغی بسطامی
دیوان فروغی بسطامی
فروغی بسطامی و حمیدرضا قلیچ‌خانی
کاور کتاب شصت در چهار
شصت در چهار
رضا احسان‌پور
کاور کتاب تنها تو ردیف می‌کنی شعرم را
تنها تو ردیف می‌کنی شعرم را
آرمان سلیمی کوچی
کاور کتاب مرغ همسایه غاز است
مرغ همسایه غاز است
سعیده موسوی‌زاده
کاور کتاب دیوان غالب دهلوی
دیوان غالب دهلوی
اس‍دال‍ل‍ه‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ غالب دهلوی
کاور کتاب پلاسمای دیوانه
پلاسمای دیوانه
محمدرضا عجم
کاور کتاب دیوان صامت اصفهانی
دیوان صامت اصفهانی
سید احمد بهشتی شیرازی
کاور کتاب حتّی باد در خدمت عاشقان است
حتّی باد در خدمت عاشقان است
اسماعیل همتی
کاور کتاب منتخب مثنوی دفتر دوم
منتخب مثنوی دفتر دوم
مولانا جلال‌الدین محمد بلخی مولوی