داستان و رمان ایرانی

کاور کتاب مریم جوان مظهر زن ستمدیده شرق
مریم جوان مظهر زن ستمدیده شرق
احمد خوشوقتی
کاور کتاب خانه‌های دوش به دوش
خانه‌های دوش به دوش
خدیجه قاسمی
کاور کتاب توت فرنگی های اهلی
توت فرنگی های اهلی
مهدی قلی‌نژاد ملکشاه
کاور کتاب خوف
خوف
شیوا ارسطویی
کاور کتاب طغیان ( پوچی شرزه ها)
طغیان ( پوچی شرزه ها)
بنیامین ملکی
کاور کتاب کسی در من شیطنت می‌کند
کسی در من شیطنت می‌کند
افسانه احمدی
کاور کتاب مسافر دریای نجوم
مسافر دریای نجوم
زهرا عامری
کاور کتاب عزیز جان
عزیز جان
ناهید گلکار
کاور کتاب رؤیایی که من داشتم
رؤیایی که من داشتم
ناهید گلکار
کاور کتاب سکه‌ها
سکه‌ها
عدنان غریفی
کاور کتاب خوشه‌های اقاقیا
خوشه‌های اقاقیا
نرگس مقدسیان
کاور کتاب سودای سکوت
سودای سکوت
مهرداد اسماعیل‌پور
کاور کتاب محافظین تپه
محافظین تپه
لیلا امانی
کاور کتاب لغات میغ
لغات میغ
مصطفی جمشیدی
کاور کتاب من... مهتاب صبور
من... مهتاب صبور
قباد آذرآیین
کاور کتاب دختر قفقاز
دختر قفقاز
انتشارات امید فردا
کاور کتاب شنیدن آوازهای مغولی
شنیدن آوازهای مغولی
مصطفی جمشیدی
کاور کتاب رئیس جمهور را بکش
رئیس جمهور را بکش
بامداد غفاری
کاور کتاب رقص با توفان
رقص با توفان
محمدرضا آریان‌فر
کاور کتاب من و سیمین و مصطفی
من و سیمین و مصطفی
شیوا ارسطویی
کاور کتاب کتاب آدم‌های غایب
کتاب آدم‌های غایب
تقی مدرسی
کاور کتاب مردمک‌های قرمز
مردمک‌های قرمز
جیران ماهتابی
کاور کتاب مروارید شکسته
مروارید شکسته
نسرین پرک
کاور کتاب کتاب یحیا
کتاب یحیا
امیرحسین معتمد