داستان و رمان ایرانی

کاور کتاب مرد لاابالی بادکنک قرمزم را سوراخ می‌کند
مرد لاابالی بادکنک قرمزم را سوراخ می‌کند
علیرضا اجلی
کاور کتاب آخرین رویای فروغ
آخرین رویای فروغ
سیامک گلشیری
کاور کتاب ‫پاییز فصل آخر سال است‬‌‫
‫پاییز فصل آخر سال است‬‌‫
نسیم مرعشی
کاور کتاب تفنگ پدر بر بام‌های تهران
تفنگ پدر بر بام‌های تهران
حسن بهرامی
کاور کتاب اسفار کاتبان
اسفار کاتبان
ابوتراب خسروی
کاور کتاب مروارید کیش
مروارید کیش
مهناز انصاریان
کاور کتاب درخت‌های بی‌سایه
درخت‌های بی‌سایه
سیاره مهین‌فر
کاور کتاب آذر، شهدخت، پرویز و دیگران
آذر، شهدخت، پرویز و دیگران
مرجان شیرمحمدی
کاور کتاب روایت هفتم
روایت هفتم
اولدوز طوفانی
کاور کتاب پنجره‌های عوضی
پنجره‌های عوضی
گیتا گرکانی
کاور کتاب صددرجه سانتیگراد
صددرجه سانتیگراد
سارا عرفانی
کاور کتاب فصل کبوتر
فصل کبوتر
حسین فتاحی
کاور کتاب شاه بی‌شین
شاه بی‌شین
محمدکاظم مزینانی
کاور کتاب سوران سرد
سوران سرد
جواد افهمی
کاور کتاب گل سنگ
گل سنگ
سیدهاشم حسینی
کاور کتاب شب‌نشینی باشکوه
شب‌نشینی باشکوه
غلامحسین ساعدی
کاور کتاب ترس و لرز
ترس و لرز
غلامحسین ساعدی
کاور کتاب تجریش
تجریش
زکریا قائمی
کاور کتاب شب شاه‌کشان
شب شاه‌کشان
علیرضا شهبازین
کاور کتاب چه دیر...
چه دیر...
مه‌کامه رحیم‌زاده
کاور کتاب خط تیره، آیلین
خط تیره، آیلین
ماه منیر کهباسی
کاور کتاب تنباکوها و یاس
تنباکوها و یاس
مهرام بهین
کاور کتاب ملکان عذاب
ملکان عذاب
ابوتراب خسروی
کاور کتاب مگیل
مگیل
محسن مطلق