عاشقانه

کاور داستان سه ثانیه زندگی
سه ثانیه زندگی
کاور داستان پا به پای پاییز
پا به پای پاییز
کاور داستان مُلک آشوب
مُلک آشوب
کاور داستان  آلیوم:پسر جنگ
آلیوم:پسر جنگ
کاور داستان شیشه ی عمر
شیشه ی عمر
کاور داستان نبرد عناصر
نبرد عناصر
کاور داستان خرده شیشه ها
خرده شیشه ها
کاور داستان من باختن بلد نیستم
من باختن بلد نیستم
کاور داستان قاتل محبوبِ من
قاتل محبوبِ من
کاور داستان یک افسردهِ بیمار
یک افسردهِ بیمار
کاور داستان من بچه ی طلاق هستم
من بچه ی طلاق هستم
کاور داستان عشق آتشین " جلد دوم افسانه اب و اتش "
عشق آتشین " جلد دوم افسانه اب و اتش "
کاور داستان صد سال طولانی
صد سال طولانی
کاور داستان دریانورد تبهکار
دریانورد تبهکار
کاور داستان بیابان عشق
بیابان عشق
کاور داستان دار و دسته قانون شکن
دار و دسته قانون شکن
کاور داستان شمع سوخته
شمع سوخته
کاور داستان تو از من گُم شدی
تو از من گُم شدی
کاور داستان زنی در کابوس
زنی در کابوس
کاور داستان نوازنده دوست داشتنی
نوازنده دوست داشتنی